Pause

Deschiderea procedurilor si administrarea judiciara sau speciala

1.Cadrul legislativ:

 • Lg.85/2006 privind procedura insolventei
 • Lg. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
 • Ordonanta de Guvern nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
 • Regulamentul Consiliului european nr.1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate

Faza premergatoare reprezinta perioada dintre deschiderea procedurii si aprobarea planului de reorganizare sau trecerea la faliment.

2. Rolul administratorului judiciar in aceasta etapa este guvernat de urmatoarele principii:

 • Principiul asigurarii managementului de criza
 • Consta in luarea tuturor masurilor necesare pentru stoparea degringoladei debitorului si asigurarea mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatilor.
 • Principiul evaluarii obiective a situatiei economice si juridice a debitorului.
 • Administratorul judiciar, in vederea exprimarii unui punct de vedere in legatura cu posibilitatile de reorganizare ale debitorului sau necesitatea trecerii la procedura falimentului, va trebui sa efectueze o verificare, preferabil rapida si eficienta, a situatiei acestuia din toate punctele de vedere.
 • Principiul realizarii unui plan de reorganizare fundamentat si viabil
 • Administratorul judiciar, daca va considera posibila redresarea societatii, poate realiza el insusi planul de reorganizare sau poate colabora cu creditorii dau debitorii in realizarea acestuia.

Falimentul si lichidarea judiciara

1.Cadrul legislativ:

 • Lg. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Lg. 83/1998 completata si modificata, privind falimentul bancilor;
 • O.G. nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
 • Lg. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
 • Regulamentul CE nr.1346/2000

2. Principii:

 • Principiul procedurii concursuale.
 • Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor;
 • Principiul respectarii stricte a normelor procedurale in cadrul activitatilor desfasurate in afara instantei.
 • Acest principiu se reflecta in realizarea atributiilor lichidatorului legate de notificari, inventarierea si evaluarea bunurilor si valorificarea acestora;
 • Principiul maximizarii valorii averii debitorului.
 • Lichidatorul judiciar va face tot ce ii sta in putinta pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor datorate de debitorii debitorului;
 • Principiul celeritatii.
 • Lichidatorul judiciar va face eforturi sustinute pentru parcurgerea rapida a tuturor etapelor procesuale in vederea valorificarii cit mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori.

Lichidarea voluntara

1. Cadrul legislativ:

 • Lg. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.
 • OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
 • Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
 • HG nr.577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a OUG 88/1997 si a Legii 137/2002

2. Principii:

 • Principiul colaborarii cu cenzorii si actionarii
 • Fiind vorba de o lichidare decisa de actionari, buna colaborare cu acestia si cu cenzorii societatii este de mare importanta pentru reusita actiunii;
 • Principiul acoperirii masei credale
 • In cazul lichidarii voluntare este necesara acoperirea integrala, daca este posibil, a tuturor creantelor creditorilor pentru a inlatura pericolul declansarii de catre acestia a procedurilor prevazute de Legea 85/2006.
 • Celelalte principii ale lichidarii judiciare sunt aplicabile si la lichidarea voluntaracu modificarile inerente.

Recuperarea creantelor

1. Cadrul legislativ:

 • Codul de Procedura Civila
 • Lg.85/2006 privind procedura insolventei
 • Codul civil/codul comercial
 • O.G. nr.10/2004 privind falimentul bancilor

2. Principiile aplicate de noi in aceasta activitate sunt:

 • Principiul negocierii cu debitorul sau garantii in vederea realizarii unei tranzactii

  Am constatat ca recuperarea prin executare silita individuala sau concursuala poate fi in multe cazuri (mai ales cand nu exista garantii usor valorificabile) extrem de greoaie.
  In astfel de situatii este preferabil a se ajunge la tranzactii cu debitorii sau girantii.
 • Principiul combinarii negocierilor cu executarea silita individuala sau concursuala.

  De foarte multe ori o negociere desfasurata sub presiunea inceperii executarii impotriva debitorului il determina pe acesta sa aiba o atitudine cooperanta si sa faca eforturi pentru restituirea sumelor datorate.
  Acelasi lucru este valabil si pentru garanti.

 • Principiul utilizarii cailor celor mai eficiente pentru obtinerea titlului si executarea acestuia. In cele mai multe cazuri utilizarea somatiei de plata, urmata de punerea in executare a titlului in cadrul procedurii individuale sau concursuale si-a demonstrat eficienta.

Reorganizarea administrarea judiciara

1. Cadrul legislativ:

 • Lg.85/2006 privind procedura insolventei
 • Regulamentul CE nr.1346/2000

2. Rolul administratorului judiciar in aceasta etapa este guvernat de urmatoarele principii:

 • Principiul urmaririi respectarii planului de reorganizare
 • Dupa aprobarea planului de reorganizare, administratorul judiciar are ca scop principal urmarirea realizarii acestuia si sesizarea instantei si a creditorilor in cazul in care debitorul nu il respecta.
 • Principiul asigurarii drepturilor creditorilor
 • Administratorul judiciar va urmari ca prin actiunile intreprinse de conducerea debitoarei sa nu se produca pagube ce ar putea aduce atingere intereselor creditorilor si va sesiza instanta si pe creditori ori de cate ori va considera necesar.